ALL.SYS Security is een gecertificeerde partner van Riscogroup.com voor het gebruik van hun ProSys.FreeCom-systemen, een geïntegreerd veiligheidssysteem dat eenvoudig te installeren is maar toch de flexibiliteit en de uitvoerige reeks eigenschappen heeft om zich aan om het even welke toepassing aan te passen.
Beveiliging
Informatief
Zo kan er een keuze gemaakt worden tussen perimetrische beveiliging (omtrekbeveiliging),
volumetrische beveiliging (ruimtebeveiliging) of glasbreukbeveiliging. Deze keuze hangt af van
het woonprofiel en de leefgewoontes van de bewoners, alsook van de bouwkundige en -technische
kenmerken van het pand.
Het alarmsignaal kan gebeuren door een sirene (buiten- of binnenopstelling)
of door een knipperlicht. Indien gewenst kunnen deze alarmsignalen doorgemeld
worden naar één of meerdere telefoonnummers of worden ze gemonitord en
behandeld door een vergunde meldkamer. ALL.SYS Security werkt hiervoor nauw
samen met Oktopus als beproefde partner.
Het gebruik van een alarmsysteem is evenwel aan wetgeving onderworpen - zie KB -.
Een gebruiker van een alarmsysteem (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen) dewelke niet aangesloten zijn bij een erkende meldkamer dient binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling van zijn alarmsysteem, dit te melden bij het meldpunt alarmsystemen (www.policeonweb.be).
Voor een gebruiker die aangesloten is bij een meldkamer, doet de meldkamer het nodige voor de aangifte bij www.policeonweb.be.

Een alarmsysteem dient aangepast te zijn aan de noden van de bewoners.
Erkend installateur MBZ 20137408 - ALL.SYS Security, Heitegemstraat 17, 8340 Damme 
Tel. 050/67 80 28 - 0495/24 21 50 - BTW BE 0 871 986 646

Algemene aannemingsvoorwaarden
Marc Eeckeloo