Branddetectie
Bij een startende brand is iedere seconde van levensbelang! Tevens dienen uw goederen tijdig gevrijwaard te worden.

Creëer daarom geen vals gevoel van veiligheid door plaatsing van enkele autonome rookmelders. Na enige tijd zijn de batterijen van deze detectoren immers niet meer bedrijfszeker. Zo loopt u het risico het waarschuwingssigaal bij lege batterij te missen door allerlei redenen (vakantie, defect,...). Of de detectoren worden door een leek op een verkeerde plaats geïnstalleerd, waarbij de rookdetectie niet, of te laat in werking treedt.
Branddetectiesystemen geplaatst door ALL.SYS Security komen in aanmerking voor belastingsvermindering voor:
- beveiliging van een privéwoning tegen brand
- investeringsaftrek bij bedrijven.
Een snelle detectie van een beginnende brand is dan ook van onschatbaar belang. Vertrouw
daarom op de jarenlange expertise van ALL.SYS Security voor de installatie van een branddetectie-systeem in uw woning of zaak.
Enkel met een goed uitgerust branddetectiesysteem dat adequaat reageert en 24/7 gecontroleerd wordt kan u de schade beperken.

Een brand die tijdig wordt gedetecteerd gevolgd door een verzekerde melding zijn in geval van brand één van de levensnoodzakelijke schakels!

Erkend installateur MBZ 20137408 - ALL.SYS Security, Heitegemstraat 17, 8340 Damme 
Tel. 050/67 80 28 - 0495/24 21 50 - BTW BE 0 871 986 646

Algemene aannemingsvoorwaarden
Marc Eeckeloo